EĞİTİM KONULARI

7A
Eğitim ve Uygulama Yöntemleri
7B
Birimler Ölçme ve Kalibrasyon
7C
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Mevzuat
7D
Seminer Sunum Tekniği
7E
Poster Hazırlama
7F
Deprem Nedir ve Etkileri